CUD Montessori działa w Poznaniu od 2004. roku. W tym czasie:

od 2016r. przeszkoliliśmy 170. uczestników kursów Montessori na prawach studiów podyplomowych

zorganizowaliśmy kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dla ponad 1200 ich uczestników

O nas

CUD Montessori – to mój wymarzony sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. To firma, która promuje pedagogikę Montessori oraz metody i terapie mające pokrewne z Montessori założenia.

Poza kursami Montessori na prawach studiów podyplomowych, organizujemy wraz z zespołem specjalistów:

– szkolenia propedeutyczne i doskonalące z poszczególnych działów Montessori:

  • ćwiczenia praktycznego życia,
  • sensoryka,
  • matematyka,
  • edukacja językowa – język polski i angielski,
  • Wychowanie Kosmiczne;

– szkolenia z nauczania domowego w pedagogice Montessori;

– szkolenia samorozwojowe;

– szkolenia logopedyczne;

– szkolenia propedeutyczne z Integracji Sensorycznej.

Możemy zorganizować szkolenie indywidualne i grupowe dedykowane konkretnym osobom, zespołom i ich potrzebom.

CUD Montessori to także możliwość sprawdzenia swojej placówki i udoskonalenia jej pod kątem wyposażenia, aranżacji i codziennej pracy z dziećmi. Przyjeżdżam do Waszego żłobka, przedszkola lub szkoły na cały dzień i pracujemy wspólnie w wyznaczonych wcześniej obszarach.

Zapraszam do CUDu Montessori w Poznaniu na spotkanie z pedagogiką Montessori i jej pasjonatami 😊

 

Ewa Nikołajew- Wieczorowska

nauczyciel Montessori

NASZA OFERTA