Centrum Uśmiechu Dziecka działa w Poznaniu od 2004. roku. W tym czasie:

przeszkoliliśmy 120. uczestników rocznego kursu Montessori

zorganizowaliśmy kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dla ponad 1000 ich uczestników

O nas

CUD Montessori – to mój wymarzony sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. To firma, która promuje pedagogikę Montessori oraz metody i terapie mające pokrewne z Montessori założenia.

Poza rocznymi kursami Montessori (na prawach studiów podyplomowych), organizujemy wraz z zespołem specjalistów:

– warsztaty propedeutyczne i doskonalące z poszczególnych działów Montessori (ćwiczenia praktycznego życia, sensoryka, mowa, matematyka, Edukacja Kosmiczna);

– warsztaty z nauczania domowego w pedagogice Montessori;

– warsztaty samorozwojowe;

– warsztaty logopedyczne;

– warsztaty propedeutyczne z Integracji Sensorycznej;

Możemy zorganizować szkolenie indywidualne i grupowe dedykowane konkretnym osobom, zespołom i ich potrzebom.

CUD Montessori to także możliwość sprawdzenia swojej placówki i udoskonalenia jej pod kątem wyposażenia, aranżacji i codziennej pracy z dziećmi. Przyjeżdżam do Waszego żłobka, przedszkola lub szkoły na cały dzień i pracujemy wspólnie w wyznaczonych wcześniej obszarach.

Zapraszam do CUDu Montessori w Poznaniu na spotkanie z pedagogiką Montessori i jej pasjonatami 😊

 

Ewa Nikołajew- Wieczorowska

nauczyciel Montessori

KURS NA PRAWACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Montessori 2020

NASZE ZAJĘCIA

Studia podyplomowe i kurs Montessori

Dzielę się ze słuchaczami całą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam do współpracy pasjonatów pedagogiki Montessori.

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.

Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczną.