Cud Montessori

Ewa Nikołajew-Wieczorowska
montessori
 • Absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993.
 • Absolwentka Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie Szkoły Podstawowej (6-15 r.ż.) organizowanego przez Akademię Montessori Biberkor i Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 • Pedagog terapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk.
 • Założycielka Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
  oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię).
 • Założycielka CUDu Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori.
 • Konsultantka metodyczna w przedszkolach i żłobkach Montessori.
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka.

Sylwia Ciesiółka

 • Absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori).
 • Absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami.
 • Założycielka Fundacji Dom z Montessori.
 • Absolwentka Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie Szkoły Podstawowej (6-15 r.ż.) organizowanego przez Akademię Montessori Biberkor i Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 • Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń w CUDzie Montessori.
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka.
montessori
szkolenia_montessori

Martyna Siudy

 • Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Ukończyła montessoriańskie studia podyplomowe „Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia przedszkolna i wczesnoszkolna”
 • Przez wiele lat prowadziła dziecięce zespoły taneczne, osiągając międzynarodowe sukcesy, w tradycyjnej szkole podstawowej. 
 • Z pasją i powodzeniem wprowadza pedagogikę Montessori podczas zajęć z dziećmi. 
 • Kolejnym kierunków Jej studiów jest terapia pedagogiczna.
szkolenia_montessori

Karolina Ryndak-Kozik

 • Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki elementarnej z językiem angielskim oraz wczesnego wspomagania dziecka.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu logopedii i neurologopedii.
 • Ukończyła kurs Montessori na prawach studiów podyplomowych w CUDzie Montessori w Poznaniu.
 • Prowadzi warsztaty z logopedii i dysleksji w ramach szkoleń w CUDzie Montessori.
 • Dorosła dyslektyczka, która pokazuje, jak wspierać dziecko z dysleksją od pierwszych lat jego życia.
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka.
szkolenia_montessori

Magda Kazura

 • Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • Terapeutka Integracji Sensorycznej oraz NDT – BOBATH.
 • Dzieli życie pomiędzy Polskę i Francję, dzięki czemu poznaje najnowsze trendy terapeutyczne.
 • Prowadzi warsztaty z SI oraz fizjoterapii w ramach szkoleń w CUDzie Montessori.
szkolenia_montessori