EWA NIKOŁAJEW-WIECZOROWSKA

NAUCZYCIEL MONTESSORI, WYKŁADOWCA

Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Pedagogiką Montessori zajmuję się prawie 30 lat. Ale nauczycielką w sercu jestem  już od wczesnego dzieciństwa. Przerabiałam wtedy wszystkie notatniki, kalendarze i zeszyty na dzienniki. Na szczęście teraz nie muszę prowadzić takiej dokumentacji – mam komfort dawania swojego czasu i uwagi ludziom.

Każda zmiana zaczyna się od samego siebie.

Pierwsze studia ukończyłam w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wszystkie kolejne związane były już z pedagogiką Montessori (Deutsche Akademie für Entwicklungs, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin) oraz pedagogiką specjalną (Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jako jedna z pierwszych osób w Polsce wprowadzałam do naszego systemu edukacji pedagogikę Montessori. Jestem nauczycielem Montessori z dyplomem Association Montessori Internationale (AMI; nr 523/1993). Dziś – jako pedagog terapeuta, wykładowca i konsultant metodyczny – dzielę się wiedzą z wszystkimi, którzy chcą pracować metodą Montessori.

Sama stale się kształcę (pełną listę studiów i szkoleń znajdziesz tutaj). Często także publikuję, w mediach branżowych i specjalistycznych (wykaz publikacji możesz sprawdzić tutaj).

Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest ważny.

Przekazywanie wiedzy i doświadczenia to coś, co sprawia najwięcej radości. Obserwuję ludzi, którzy zaczynają swoją zawodową pedagogiczną drogę, lub chcą ją zmienić. Wiem, że oprócz teorii i metodyki, potrzebują wsparcia w samorozwoju, i to jest moja pasja. Cieszę się na każde spotkanie z uczestnikami szkoleń – także online, chociaż jakość bezpośrednich relacji jest nie do przecenienia.

Z tej pasji narodził się CUD Montessori – firma szkoleniowa zajmująca się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori oraz konsultacjami metodycznymi. Jej historia sięga 2004 roku.

W Montessori najważniejszy jest samorozwój, uważność na drugiego człowieka i obserwacja potencjału dziecka.

Ze wspólnych korzeni wyrasta Centrum Uśmiechu Dziecka, którego byłam twórcą i właścicielem przez szereg lat. Było to pierwsze w Wielkopolsce Centrum wspierające dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię). Dziś Centrum – jak dorosłe dziecko – rozwija się samodzielnie, wciąż współpracując z CUD Montessori. 

Wszystko jednak zaczęło się w 1993 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 102 w Poznaniu, w której wdrożyłam metodę Marii Montessori. Była to pierwsza w Polsce szkoła specjalna pracująca tą metodą. Następnie, w 1998 roku, w Stowarzyszeniu Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK w Poznaniu wprowadziłam pierwsze w Wielkopolsce integracyjne zajęcia Montessori dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Prywatnie jestem mamą dorosłej już córki. Obserwowanie, jak rozwija się i szeroko rozpościera swoje skrzydła, wciąż jest moim największym źródłem radości.   

Publikacje

Radość samodzielności. Pedagogika Marii Montessori
[w:] „Dyrektor Przedszkola”, wrzesień 2016. Wydawnictwo FORUM

Integracja i wolny wybór w pedagogice Montessori – każdy z nas
jest inny, każdy z nas jest ważny [w:] Wychowanie dla pokoju w pedagogice Montessori, red. Małgorzata Miksza, 2015, Wydawnictwo Palatum

Pomóż mi zrobić to samemu, gostyn24.pl, 2013

Metoda Marii Montessori. Edukacja alternatywna kontra siła tradycji. Co wybierasz dla swojego dziecka?, Klub Kobiet 2010, 2010

Wykorzystanie elementów metody Montessori w codziennej
terapii dziecka niepełnosprawnego – wskazówki dla rodziców [w:] Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, red. Andrzej Twardowski, 2008, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Fasolki są łatwiutkie [w:] „Gazeta Poznańska”, 2001

Krok po kroku ku samodzielności [w:] 
„Głos Wielkopolski”, 2000

Radość samodzielności [w:] 
„Pacjent Wielkopolski”, 2000

Aktywność edukacyjna

 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg – język – komunikacja”. Referat „Cisza w  logopedii”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Filologii Polskiej Stowarzyszenie „Afazja”
 • W stronę dziecka – ekspert w dziedzinie edukacji, autorka artykułów o tematyce związanej z pedagogiką Montessori i  wychowaniem
 • wprzedszkolu.com – ekspert w dziedzinie edukacji, autorka artykułów o tematyce związanej z pedagogiką Montessori i wychowaniem
 • prowadzenie kursu pedagogiki Montessori na prawach studiów podyplomowych w CUD Montessori w Poznaniu
 • Juniorowo.pl – ekspert w dziedzinie edukacji, autorka artykułów o tematyce związanej z pedagogiką Montessori i wychowaniem
 • Uniwersytet i. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Filologia polska, specjalność logopedyczna – wykładowca akademicki, przedmiot: logorytmika
 • prowadzenie autorskich warsztatów w zakresie samorozwoju nauczyciela Montessori
 • Polskie Dni Montessori – prowadzenie warsztatów
 • Konferencje Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu – prowadzenie warsztatów Montessori
 • Prowadzenie autorskich warsztatów „Pomóż mi zrobić to samemu – warsztaty wprowadzające w świat metody Montessori”
Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Wykształcenie

Studia i kursy kwalifikacyjne

 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna; studia podyplomowe
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu, Oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny
 • Deutsche Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation e. V., Podyplomowe międzynarodowe studia w zakresie Pedagogiki Montessori; Dyplom nauczyciela Association Montessori Internationale (AMI)
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Wydział Wychowania Muzycznego, kierunek: Rytmika

Szkolenia

 • Wychowanie kosmiczne w pedagogice M. Montessori. Seminarium prowadzone przez nauczyciela AMI Verenę Marię Welser z Akademii Biberkor Polskie Stowarzyszenie Montessori, Łódź
 • Mózg, język, komunikacja. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Polskiej oraz POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW Oddział WIELKOPOLSKI
 • Pedagogika planu daltońskiego – szkolenie podstawowe. Alter Edukacja, Łódź
 • Naukowe spojrzenie na rozwijanie operacji intelektualnych w mózgu w procesie edukacji.  Seminarium AMI POLAND – Montessori Training Center. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • KORP – narzędzie diagnozy dziecka w wieku od 1. miesiąca do 9. roku życia. Szkolenie zakończone certyfikatem. Komlogo, Gliwice
 • Development Mental operations in the Brain in Education from Scientific Viewpoint – seminarium. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. AMI Montessori Training Center Poland, Poznań
 • Współczesne tendencje we wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci. Seminarium. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ustawienia systemowe, terapia rodzin. Kurs 2-go stopnia. Pracownia Plus, Wrocław
 • Współczesne tendencje we wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci. Seminarium naukowe. Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Psychopatologii Dziecka UAM Poznań
 • Stymulacja rozwoju dziecka wg Metody Krakowskiej. Konferencja Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo WiR oraz Pedagogiczno-
  Psychologiczna nr 1 w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym. Warsztaty Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo WiR oraz Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1 w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy (praca z serią Stymulacja i terapia). Wydawnictwo WIR , Kraków
 • Spostrzeganie form i wymiarów – figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Ćwiczenia z materiałem podstawowym uzupełniającym. Warsztaty Topic Montessori Natolin
 • Polskie Dni Montessori. Konferencja. Polskie Stowarzyszenie Montessori i Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź
 • Metoda 2-Punktowa, stopień podstawowy i zaawansowany
 • „Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej. Warsztaty. Wydawnictwo WIR, Kraków
 • „Maluchy rosną …nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu i szkole”. Warsztaty Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu
 • Original Play – pierwotna zabawa. Kurs podstawowy. Original Play Polska
 • Ustawienia systemowe, terapia rodzin. Kurs 1-go stopnia. Pracownia Plus, Wrocław
 • Konferencja Montessori. Polski Instytut Montessori w Warszawie
 • „Poczuć + zrozumieć = wiedzieć jak to jest” .Warsztaty integracji sensorycznej. Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu
 • MINDFULNESS – warsztaty. Instytut Rozwoju Nowych Doświadczeń, Nowa Górka
 • Podstawy i założenia metody RDI – Relationship Development Intervention – czyli programu rozwoju relacji dla osób ze spektrum autyzmu. Warsztaty
 • Nowoczesne Przedszkole. Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”. Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Poznań
 • Kongres Montessori Europa 2009. Association Montessori Internationale i Polskie Stowarzyszenie Montessori, Kraków
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Fundacja „PROMYK SŁOŃCA”, Wrocław
 • „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”. Warsztaty. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi”. Konferencja naukowa. Stowarzyszenie GEN w Poznaniu
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń”. Konferencja naukowa. Stowarzyszenie GEN w Poznaniu
 • Dysleksja rozwojowa. Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku