Cud Montessori

konsultacje_dla_placowek

Szkolenia w placówkach i wsparcie w codziennym prowadzeniu zajęć

Możemy umówić się na spotkanie w żłobku, przedszkolu lub szkole po to, żeby:

 • przeprowadzić szkolenie – samorozwojowe, z zakresu komunikacji z rodzicami, metodyczne, w dowolnym ważnym dla placówki temacie
 • przeprowadzić szkolenie dla kadry lub rodziców
 • sprawdzić aranżację i wyposażenie sal
 • ustalić zakres potrzeb i stworzy listę niezbędnych zakupów
 • zobaczyć i omówić przebieg zajęć Montessori w grupie

Zalety takiego rozwiązania:

 • szkolenie jest dopasowane do potrzeb placówki i zespołu
 • uczestnicy mogą na bieżąco wprowadzać zmiany w swoich salach
 • mogę towarzyszyć nauczycielom podczas Ich pracy z dziećmi
 • reagujemy na bieżące problemy, które pojawiają się w trakcie pracy

Częstotliwość spotkań:

 • jednorazowo
 • cyklicznie (do uzgodnienia)

Organizacja i inwestycja:
Wszystkie szczegóły organizacyjne i finansowe ustalamy zawsze po ustaleniu m.in.:

 • liczby godzin szkolenia lub wizyty podczas pracy własnej dzieci
 • liczby uczestników
 • zakresu tematów szkolenia
 • kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów

FORMULARZ KONTAKTOWY

formularz kontaktowy