Cud Montessori

Jak nauczyć dziecko pisać i czytać? – maty do ruchomego alfabetu

Maty do ruchomego alfabetu to ważny temat. Zacznę jednak od początku! Metoda Montessori, to sposób na poznanie abstrakcji w sposób praktyczny, sensoryczny. Maria Montessori nazywała swoje materiały „zmaterializowaną abstrakcją”, bo dzięki nim, dziecko mogło poczuć różnymi zmysłami i doświadczyć tego, co wprowadzamy w tradycyjnej edukacji w formie regułek i definicji. Więcej o tym pisałam w […]