Polityka prywatności

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które obowiązuje od 25.05.2018 roku, ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, co w pełni w naszym CUDZIE rozumiemy i popieramy.
Administratorem danych jest właściciel CUD Montessori II Szkolenia Konsultacje:
Ewa Nikołajew – Wieczorowska
kontakt: +48 729 498 270 lub ewa_wieczorowska@centrummontessori.pl

 

Informacje, które otrzymujemy od Państwa umożliwiają nam:
• zapisywanie osób dorosłych na szkolenia, konsultacje, zajęcia i terapie; podpisywanie z nimi umów, dokumentowanie przebiegu oraz wystawianie zaświadczeń i dyplomów
• informowanie o prowadzonych szkoleniach, konsultacjach, zajęciach i terapiach;
• rozpoznawanie problemu z jakim zwracacie się Państwo do nas;
• zapisywanie dziecka na zajęcia, warsztaty i terapie;
• wystawianie faktur;
• sporządzanie umów;
• sporządzanie opinii, diagnoz, zaświadczeń, zaplanowanie przebiegu terapii i zajęć;
• dokumentowanie przebiegu szkoleń, konsultacji, zajęć i terapii;

 

Wszelkie informacje:
• są dostarczane do naszej firmy bezpośrednio przez Państwa;
• są przetwarzane przez zespół osób zatrudnionych w CUD Montessori II tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych celach;
• są przetwarzane przez podmioty trzecie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Centrum oraz prowadzenia szkoleń, konsultacji, zajęć i terapii;

 

Biorąc udział w szkoleniach wyrażają Państwo zgodę na:
• bezterminowe upublicznienie wizerunku i prac Państwa wykonania na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;
• używanie w przestrzeni publicznej swojego imienia i nazwiska;

 

Macie Państwo prawo do wglądu w posiadane przez nas informacje oraz do ich poprawiania i usuwania (co w przypadku trwania zajęć może skutkować ich zakończeniem ze względu na brak możliwości rezerwacji terminów i wystawiania dokumentów).

 

Uczestnictwo w szkoleniach, konsultacjach, zajęciach i terapiach będzie oznaczać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym zakresie (zgodnie z art. 7 RODO).

 

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Nikołajew – Wieczorowska