TERAPIA RĘKI

Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje zajęć z terapii ręki,

to pedagogika Montessori

będzie doskonałym wyborem.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ZAJĘCIA Z TERAPII RĘKI?

Dla dzieci:                                      

 • mających problem z czynnościami samoobsługowymi (ubieranie się, samodzielne jedzenie, itd.)
 • niechętnie podejmujących wszelkie działania plastyczne
 • z problemami z koncentracją uwagi, z koordynacją działań ręki i oka,
  z problemami w obszarze działania zmysłów (problemy z integracją sensoryczną) – napięcie mięśniowe, dotyk, nadwrażliwość słuchowa, wzrokowa itp.
 • mających problemy z pisaniem
 • mających problemy z mową i wymową

 

JAKIE CELE OSIĄGA DZIECKO UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH TERAPII RĘKI?

 • uczy się prawidłowego trzymania i posługiwania się przyborami do jedzenia i pisania
 • rozwija koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację i skupienie uwagi
 • doskonali sprawność ruchową całej kończyny górnej, a w szczególności dłoni i nadgarstka (mała motoryka)
 • rozwija i kształci umiejętności samoobsługowe oraz umiejętność pisania, przepisywania i czytania

 

DLACZEGO METODA MONTESSORI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W TERAPII RĘKI?                                              

Na zajęciach prowadzonych metodą Marii Montessori dziecko osiąga wszystkie wymienione wyżej cele, ale

 

NIE NASTAWIAMY SIĘ TYLKO NA TERAPIĘ RĘKI.

Atutem zajęć Montessori jest możliwość osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju dziecka we wszystkich sferach. Oprócz sprawności manualnej doskonali ono także rozwój mowy, wzbogaca zasób słownictwa, kształci umiejętności matematyczne
i przyrodnicze.

Skuteczna terapia ręki w Poznaniu w Centrum Uśmiechu Dziecka