TERAPIA MOWY

– LOGOPEDIA – NEUROLOGOPEDIA – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA – MASAŻE LOGOPEDYCZNE – KARMIENIE – TEST ROZWOJU JĘZYKOWEGO – OCENA ROZWOJU LOGOPEDYCZNEGO DZIECKA

W pedagogice Montessori, którą kierujemy się w naszym Centrum Uśmiechu Dziecka, pracujemy przede wszystkim w oparciu o mocne strony dziecka i Jego zasoby.

Zacznijmy więc od tego, co będzie celem naszej współpracy. Przeczytajcie uważnie obie tabelki 😊

 • Poprawiło koncentrację uwagi
 • Lepiej porozumiewało się z rówieśnikami
 • Mogło powiedzieć co czuje i czego potrzebuje
 • Lepiej radziło sobie z nauką czytania, pisania i liczenia
 • Potrafiło poprawnie budować wypowiedzi
 • Zaczęło się komunikować werbalnie i niewerbalnie
 • Mówiło wyraźniej
 • Rozwijało procesy myślowe takie jak: pamięć, wnioskowanie, analiza
 • Poszerzyło swój zasób słownictwa
 • Nauczyło się czytać
 • Miało lepszą uwagę słuchową oraz umiejętność selekcjonowania dźwięków z tła
 • Lepiej tolerowało pobyt w hałaśliwym miejscu (kino, centrum handlowe, plac zabaw, basen, przedszkole, szkoła)
 • Polepszyło percepcję wzrokową i słuchową
 • Usprawniło swoje umiejętności manualne
 • Lepiej rozumiało polecenia
 • Nauczyło się prawidłowo gryźć i żuć pokarmy
 • Oswoiło się z różnymi konsystencjami
 • Nauczyło się pić z kubeczka i przez słomkę
 • Ma trudności z koncentracją i uwagą
 • Nie lubi chodzić do kina, do centrum handlowego
 • Nie lubi chodzić na duże place zabaw
 • Łatwo i często frustruje się i wpada w złość
 • Skończyło dwa lata i jeszcze nie mówi
 • Mówi niewyraźnie – zniekształca pojedyncze dźwięki, przestawia sylaby, opuszcza niektóre głoski
 • Oddycha przez usta, ma ciągle otwartą buzię
 • Nadmiernie się ślini
 • Ma problem z żuciem i/lub połykaniem
 • Nie toleruje niektórych potraw, ich smaku lub konsystencji
 • Ma problemy z rozróżnianiem podobnych dźwięków
 • Łatwo się rozprasza
 • Sprawia wrażenie, że nie rozumie poleceń
 • Mówi niechętnie, używa pojedynczych słów, odpowiada zdawkowo, nie opisuje przedmiotów, nie nazywa emocji
 • Męczy się podczas rysowania i pisania, nieprawidłowo trzyma kredkę lub ołówek
 • Zbyt lekko lub zbyt mocno trzyma ołówek, kredkę lub długopis
 • Nie lubi czytać
 • Ma problemy z łączeniem głosek i sylab w wyrazy
 • Myli litery podobne, przestawia je w wyrazie, pisze w lustrzanym odbiciu
 • Ma problem z utrzymaniem się w liniaturze
 • Sprawia wrażenie, że nie rozumie co się do Niego mówi, gdy w tle słychać hałas i inne dźwięki
 • Ma problem z zapamiętywaniem
 • Nie nawiązuje kontaktu
 • Jest rozumiane tylko przez Ciebie lub innych członków rodziny
 • Nie gaworzy, a po 1.r.ż. nie wypowiada 5-ciu wyrazów
 • Przy mówieniu wtyka język między usta
 • Często chorowało lub choruje na zapalenie ucha środkowego
 • Nie mówi głosek k, g (po 3.r.ż.)
 • Nie mówi głosek sz, ż, cz, dż, r (po 6.r.ż.)
 • Ma problemy w szkole w zakresie pisania, czytania i liczenia
 • Przy braku mowy werbalnej nie ma wprowadzonego systemu komunikacji wspomagającej i alternatywnej