TERAPIA DYSLEKSJI

W naszym Centrum problemy związane z dysleksją
rozwiązujemy na zajęciach Montessori.

To metoda, która pomaga dziecku
w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami,
i jednocześnie rozwija ponadprzeciętne umiejętności
wynikające z DARU DYSLEKSJI

Dla nas, czytających słowa w ramce, różne czcionki to tylko wyróżniki w tekście. Dla dziecka dyslektycznego stanowią one często barierę nie do pokonania.

Dysleksja kojarzy się nam z trudnościami w pisaniu i czytaniu – to prawda.

Postrzegamy ją jako jedną z przyczyn problemów z zakresu ortografii (dysortografia), lub matematyki (dyskalkulia) – to fakt.

Nasze myśli możemy formułować na różne sposoby – werbalnie i niewerbalnie. Każdy człowiek preferuje jeden ze sposobów myślenia – dyslektycy „myślą obrazami”. Jeżeli mają do czynienia ze słowami oznaczającymi realne przedmioty, to nie ma większego problemu z przełożeniem obrazu na zestaw liter. Wystarczy jednak, że w czytanym zdaniu pojawi się „czy”, „lub”, „w zasadzie” albo inny wyraz nie mający swojego odpowiednika w obrazie graficznym. To staje się początkiem zamętu i chaosu. Czytany tekst przestaje być zrozumiały.

Czy dysleksja to tylko przeszkody i trudności w codziennym życiu?ABSOLUTNIE NIE 😊
Każdego dyslektyka cechuje także:

 • myślenie i spostrzeganie polisensoryczne (potrafi wykorzystywać możliwości wszystkich zmysłów lepiej niż przeciętny człowiek)
 • ponadprzeciętna wyobraźnia
 • intuicyjność i wrażliwość
 • myślenie przestrzenne

Kto wykorzystał swoisty dar dysleksji pomimo trudności, które mu sprawiała? :

 • Walt Disney
 • Hans Christian Andersen
 • Nelson Rockefeller
 • Whoopi Goldberg
 • Leonardo da Vinci
 • Albert Einstein
 • Henry Ford
 • Quentin Tarantino
 • Aleksander Graham Bell
 • i wielu, wielu innych

Jeżeli Państwa dziecko ma problemy z:

 • mową lub wymową,
 • koncentracją uwagi,
 • percepcją słuchową, bo „słyszy, ale nie słucha”,
 • percepcją wzrokową, bo „widzi, ale nie dostrzega”,
 • niejednorodną lub nieustaloną lateralizacją (posługuje się np. prawą ręką, ale kopie piłkę lewą nogą – bierzemy zawsze pod uwagę rękę, nogę, oko i ucho),
 • motoryką dużą lub/i małą,
 • rozumieniem relacji przestrzennych (nad, pod, pomiędzy, z tyłu, na górze, itp.),
 • rozumieniem zależności czasowych (potem, przedtem, wcześniej, później, itp.),
 • myli litery podobne (b-d, p-g, d-t itp.),

to może oznaczać, że znajduje się w grupie dzieci zagrożonych dysleksją
i potrzebuje pomocy.

Skuteczna terapia dysleksji w Poznaniu w Centrum Uśmiechu Dziecka