PEDAGOGIKA MONTESSORI

Zajęcia Montessori to możliwość spotkania się w jednym miejscu i czasie różnych dzieci
(zarówno bardzo zdolnych, jak i tych z problemami rozwojowymi),
i szansa na efektywne wykorzystanie tego czasu dla każdego z nich.

Maria Montessori uważała, że każdy człowiek w momencie narodzin posiada naturalny potencjał sił i środków, który umożliwia odbieranie oraz przetwarzanie wszelkich sygnałów dochodzących z otaczającego świata. Aby ten potencjał optymalnie wykorzystać, stworzyła własną metodę pracy z dziećmi.

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” –to prośba dziecka będąca jednocześnie hasłem programowym Montessori.

 

  • Zajęcia Montessori to indywidualny program działania dla każdego dziecka
    z uwzględnieniem JEGO AKTUALNYCH potrzeb i możliwości rozwojowych.
  • Zajęcia Montessori to nauka samodzielnego podejmowania decyzji i brania za te decyzje odpowiedzialności.To konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu poprzez doskonalenie koncentracji i skupienia uwagi oraz umiejętności planowania
    i organizacji poszczególnych etapów działania.
  • Zajęcia Montessori to nauka szacunku dla każdego człowieka dzięki pracy w grupie integracyjnej wiekowo i rozwojowo.

 

Dla dorosłych Montessori oznacza zmianę w postrzeganiu roli i znaczenia zarówno rodzica jak i nauczyciela. Nie narzucamy dziecku swojego sposobu działania, lecz pokazujemy możliwość rozwiązania zadania i pomagamy w osiągnięciu celu tylko wtedy, gdy dziecko sygnalizuje taką potrzebę.

Ewa Nikołajew – Wieczorowska

nauczyciel Montessori

W Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne – w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.