KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) umożliwia osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów. W niektórych sytuacjach ma ona na celu jedynie wspomaganie mowy werbalnej (na przykład wtedy, gdy nie rozwija się ona w sposób prawidłowy lub pojawia się z dużym opóźnieniem), w innych (na przykład u pacjentów z poważnymi dysfunkcjami w obszarze ośrodkowego układu nerwowego) – staje się jedynym narzędziem w kontakcie ze światem.

W terapii AAC stosujemy najnowsze metody i technologie, które budują bądź też przywracają umiejętności skutecznego porozumiewania się dzieci i dorosłych, bez względu na rodzaj i złożoność objawów oraz przyczyny i skutki zaistniałych zaburzeń lub ograniczeń. Wykorzystujemy między innymi symbole i gesty systemu Makaton, metodę PECS (system komunikacyjny wymiany obrazkowej), symbole PIC (tzw. piktogramy) oraz symbole PCS (zestaw symboli kolorowych symboli obrazkowych dostępny w oprogramowaniu komputerowym Boardmaker).