KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA KOLD

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka służą do badania mowy dzieci od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Standaryzacja minimalizuje zależność wyników testu od wpływów czynników dodatkowych. Narzędzie jest czułe diagnostycznie, a sama diagnoza jest szybka i skuteczna.

 

KOLD bazuje na trzech filarach: wiedzy logopedycznej, psychologicznej i medycznej. Cały test składa się z 366 prób, podzielonych na następujące kategorie: rozumienie i nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 r.ż.). Powyższe kategorie umożliwiają określenie poziomu rozwojowego dziecka, pozwalają na analizę jakościową jego odpowiedzi, a także na ocenę występujących zaburzeń.

 

Wyniki testu KOLD są pomocne w opracowaniu programu terapii logopedycznej dla każdego pacjenta.