KARTA OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP)

STANDARYZOWANE NARZĘDZIE OCENY POZIOMU ROZWOJU DZIECKA 

Z Kartą Oceny Rozwoju Psychoruchowego pracują terapeuci z certyfikatem KORP przy użyciu standaryzowanych materiałów.

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku od 3-go do 9-go roku życia.

 

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) umożliwia dokonanie odrębnej analizy poziomu rozwoju dziecka we wszystkich sferach Jego rozwoju.

Wyniki nie są uśredniane, lecz pokazują wyraźnie poziom ewentualnego zróżnicowania rozwoju poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka:

 • rozwój ruchowy
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • komunikowanie się i mowa
 • emocje i relacje społeczne
 • funkcje behawioralne
 • umiejętności przedszkolne
 • umiejętności szkolne

 

KORP umożliwia:

 • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
 • nakreślenie profilu rozwoju dziecka
 • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
 • określenie aktualnych potrzeb dziecka
 • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii

KOPR jest prowadzony w trakcie dwóch 45-minutowych spotkań z dzieckiem. Integralną częścią jest karta wywiadu dotycząca rozwoju dziecka od wieku prenatalnego do chwili obecnej.

 

KORP możemy stosować cyklicznie w określonych, zależnych od wieku dziecka, odstępach czasowych. Dzięki temu na bieżąco obserwujemy poziom rozwoju poszczególnych umiejętności i reagujemy adekwatnie do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.