Cennik

ZAJĘCIA GRUPOWE

RODZAJ ZAJĘĆOPIS ZAJĘĆ CZAS TRWANIAKOSZT ZAJĘĆ
AB
MONTESSORIgrupa max 8 os.90 min5045
45 min4540
grupa terapeutyczna 3 os.45 min55
grupa terapeutyczna 2 os.45 min65
GRUPY TSR DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
CYKL 10-ciu spotkań
1. termin: październik – styczeń
2. termin: luty – czerwiec
ind. 60minutspotkanie z psych. przed rozpoczęciem cyklu zajęć 135
grupa 90 minut90 min
dodatkowo w cenie 30-minutowa konsultacja dla Rodziców w trakcie trwania cyklu
70
ZAJĘCIA TSR W PARACHgrupa terapeutyczna 2 os.60 minut 80

REGULARNA TERAPIA (Z UMOWĄ)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (oprócz psychologa)CZAS TRWANIAKOSZT ZAJĘĆ
AB
45 min8580
30 min6055

RZADZIEJ NIŻ 1 X TYGODNIOWO (Z UMOWĄ)

WSZYTSKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (oprócz psychologa)CZAS TRWANIAKOSZT ZAJĘĆ
45 min95

ROZPOCZĘCIE TERAPII, ZAJĘCIA BEZ UMOWY

WSZYSTKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE CZAS TRWANIAKOSZT ZAJĘĆ
45 min125
60 min135

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE CZAS TRWANIAKOSZT ZAJĘĆ
45 min110
60 min135

INTEGRACJA SENSORYCZNA (PRZED REGULARNĄ TERAPIĄ)

3 x 45 min. zajęcia terapeutyczne (315 zł) + wydanie dokumentu (10 zł)325

KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO
KOLD – KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA

2 x 45 min. zajęcia terapeutyczne (240 zł) + wydanie dokumentu (10 zł)250
KINESIOTAPING35
OPINIA 40
ZAŚWIADCZENIE 20