Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia przedszkolna i wczesnoszkolna

KURS NA PRAWACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

CENTRUM UŚMIECHU DZIECKA
CUD MONTESSORI W POZNANIU
ORAZ
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

 

MASZ CO NAJMNIEJ LICENCJAT?
OTRZYMUJESZ DYPLOM STUDIÓW ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU KURSU

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH
MOŻESZ OTRZYMAĆ DYPLOM W CIĄGU PIĘCIU LAT
OD UKOŃCZENIA KURSU

(PO UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO
DO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH)

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PAŹDZIERNIK 2020 – LUTY 2022

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
CUD Montessori nr 2.30/00183/2017
Centrum Uśmiechu Dziecka nr 2.30/00047/2019

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/6pCLc5zpkpt4yZ5s6

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który prowadzi nauczanie pedagogiki Montessori w sposób kompleksowy i holistyczny:

 • w naszym programie uwzględniamy adaptację pracy do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi i terapię Montessori;
 • wprowadzamy metodykę nauki języka angielskiego;
 • udostępniamy wzorcowe materiały do:
  • języka polskiego (sprawdzone przez językoznawców)
  • języka angielskiego
  • wychowania kosmicznego
 • do programu zajęć dołączamy specjalistyczne warsztaty z Integracji Sensorycznej i logopedii;
 • zapraszamy do zamkniętej grupy na Fb, w której każdy ma nieograniczony dostęp do sprawdzonych metodycznie materiałów, wykonywanych przez uczestników kolejnych edycji kursów;
 • stawiamy na wiedzę i doświadczenie, do współpracy zapraszamy ekspertów (m.in. nauczyciele z dyplomami AMI i AMC), i pasjonatów pedagogiki Montessori
 • bezpośredni kontakt z kursantami, możliwość pracy własnej pod okiem specjalistów stawiamy oczywiście na pierwszym miejscu, jednak jesteśmy tez przygotowani do prowadzenia pracy zdalnej, jeżeli będzie taka konieczność

Ukończenie kursu uprawnia do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Program kursu obejmuje:

 1. Metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:
  • życia praktycznego i sensoryki
  • sensoryki
  • matematyki
  • wychowania kosmicznego
  • języka polskiego
  • języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)
 2. Zajęcia z teorii, samorozwoju, terapii, pracę z literaturą
 3. Naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów
 4. Uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Prowadzący:

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 26-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
  oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 26-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori
  z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,

dr Joanna Swędrak – Zawada

 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
 • autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
 • obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
  i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium
  Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Katarzyna Chlebica

 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki Marii Montessori UMCS

w Lublinie (w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej) oraz kursu propedeutycznego w zakresie edukacji przedszkolnej w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi;

 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej;
 • mama edukująca domowo, która odkryła pedagogikę Montessori ze swoimi dziećmi i dla swoich dzieci;

mgr Marta Szymańska

 • absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
  „Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog
 • pasjonatka i specjalistka w zakresie nauczania języka angielskiego metodą Marii Montessori

Cele:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy
  z materiałami z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, sensoryki, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i wychowania kosmicznego (zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)
 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy
  w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
  • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia
   z zakresu logo- i neurologopedii – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja:

 • 320 godzin zajęć – 3 semestry zajęć
 • 80 godzin praktyk (10 godzin we wskazanym przez Organizatora miejscu oraz po 35 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu i szkole Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań (średnio 1 zjazd w miesiącu + egzamin)
 • w razie konieczności możliwe będzie przejście na nauczanie online
 • rozpoczęcie –zakończenie: październik 2020 – luty 2022

Odpłatność:

RODZAJ WPŁATYLICZBA RATTERMINKWOTA
Zaliczka1do 5. dni po zapisie500
Opłata semestralna3I 20211830
IV 2021
X 2021
Raty10I 2021 - X 2021590
Raty13I 2021 - I 2022480
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • osoby ubiegające się o dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów i kopii konspektów jako formy pracy dyplomowej

Proponowane terminy:

DataLiczba godzin dydaktycznych
17-18.1020
14-15.1120
19-20.1220
16-17.0120
27-28.0220
20-21.0320
17-18.0420
15-16.0520
19-20.0620
Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacjetel. 605 239 398
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Ewa Nikołajew – Wieczorowska
CV

Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczn

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.