KURS NA PRAWACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA

 

 

MASZ CO NAJMNIEJ LICENCJAT?
OTRZYMUJESZ DYPLOM STUDIÓW ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU KURSU

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH MOŻESZ OTRZYMAĆ DYPLOM W CIĄGU PIĘCIU LAT OD UKOŃCZENIA  KURSU (PO UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH)

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

CUD Montessori 2.30/00183/2017
Centrum Uśmiechu Dziecka 2.30/00047/2019

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/KT2QdxnF5XyHg23LA

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który prowadzi nauczanie pedagogiki Montessori w sposób kompleksowy i holistyczny:

 • w naszym programie uwzględniamy adaptację pracy do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi i terapię Montessori;
 • wprowadzamy metodykę nauki języka angielskiego;
 • udostępniamy wzorcowe, sprawdzone przez specjalistów materiały do:
 • do programu zajęć dołączamy specjalistyczne warsztaty z Integracji Sensorycznej i logopedii;
 • zapraszamy do zamkniętej grupy na Facebooku, w której każdy ma nieograniczony dostęp do sprawdzonych metodycznie materiałów, wykonywanych przez uczestników kolejnych edycji kursów;
 • stawiamy na wiedzę i doświadczenie – do współpracy zapraszamy ekspertów (m.in. nauczycieli z dyplomami AMI i AMC) oraz pasjonatów pedagogiki Montessori
 • zapewniamy udział w praktykach z terapii Montessori

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpośredni kontakt z kursantami oraz możliwość pracy własnej pod okiem specjalistów. Jesteśmy również przygotowani do prowadzenia pracy zdalnej, jeżeli będzie taka konieczność.

Ukończenie kursu uprawnia do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Program kursu obejmuje:

 1. metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:
  • życia praktycznego i sensoryki
  • sensoryki
  • matematyki
  • wychowania kosmicznego
  • języka polskiego
  • języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)
 2. zajęcia z teorii, samorozwoju, terapii, pracę z literaturą
 3. naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów
 4. uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Prowadzący:

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 28-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • założyciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
  oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • wykładowca i konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 28-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori
  z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,
 • dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

dr Joanna Swędrak – Zawada

 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori – certyfikat American Montessori Society
  Pedagogika Montessori w szkole podstawowej
 • oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
 • autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
 • obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
  i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium
  Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Marta Szymańska

 • absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori – certyfikat American Montessori Society
  Pedagogika Montessori w szkole podstawowej
  Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej
 • oligofrenopedagog
 • pasjonatka i specjalistka w zakresie nauczania języka angielskiego metodą Marii Montessori

Cele:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy
  z materiałami z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, sensoryki, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i wychowania kosmicznego (zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)
 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy
  w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
  • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia
   z zakresu logo- i neurologopedii – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja:

 • 200 godzin zajęć
 • 40 godzin praktyk (10 godzin we wskazanym przez Organizatora miejscu oraz 30 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań (+ 3 dni robocze)
 • w razie konieczności możliwe będzie przejście na nauczanie online
 • rozpoczęcie –zakończenie: marzec 2021 – wrzesień 2021

Odpłatność:

RODZAJ WPŁATYLICZBA RATTERMINKWOTA
Opłata rejestracyjna1do 5. dni po zapisie500
Opłata jednorazowa1III 20213600
Raty2III 20212600
VI 20211100
Raty7III 2021 - IX 2021550
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • osoby ubiegające się o dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów i kopii konspektów jako formy pracy dyplomowej

Proponowane terminy:

DataLiczba godzin dydaktycznych
13-14.03.202120
10-11.04.202120
08-09.05.202120
22-23.05.202120
03-06.06.202140
26-27.06.202120
02-04.07.202130
24-26.09.202130
Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacjetel. +48 729 498 270
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Ewa Nikołajew – Wieczorowska
CV

Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczn

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.