Studia podyplomowe i kurs Montessori

Od 2015. roku prowadzę kursy i studia podyplomowe z pedagogiki Montessori (PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA W PRZEDSZKOLU).

Dzielę się ze słuchaczami całą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam do współpracy pasjonatów pedagogiki Montessori. To co jest naszym wyróżnikiem, to adaptacja pracy metodą Montessori do możliwości dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi, których jest wśród nas coraz więcej.

Ewa Nikołajew- Wieczorowska
nauczyciel Montessori

LOKALIZACJA

Grupy do 15 osób ul. Wiedeńska 2, Poznań. Powyżej 15 osób inna lokalizacja w Poznaniu.

ZAPISY

KURS NA PRAWACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

CENTRUM UŚMIECHU DZIECKA, CUD MONTESSORI W POZNANIU
ORAZ
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

 

OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ LICENCJAT
MOGĄ OTRZYMAĆ DYPLOM STUDIÓW ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU KURSU

POZOSTAŁE OSOBY MOGĄ UZYSKAĆ DYPLOM W CIĄGU PIĘCIU LAT
PO UKOŃCZENIU KURSU
I UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA
UPRAWNIAJĄCEGO DO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

MARZEC 2020 – SIERPIEŃ 2020

 

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA W PRZEDSZKOLU

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.30/00183/2017

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Z9X3dwn4tHSCUcV79

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Prowadzący:

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 26-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 26-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,

mgr Katarzyna Chlebica

 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki Marii Montessori UMCS w Lublinie (w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej) oraz kursu propedeutycznego w zakresie edukacji przedszkolnej w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi;
 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej
 • absolwentka Instytutu Nauk o Rodzinie KUL;
 • mama edukująca domowo, która odkryła pedagogikę Montessori ze swoimi dziećmi i dla swoich dzieci;

Cele:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy z materiałami z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, sensoryki, języka polskiego, matematyki i wychowania kosmicznego (zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)
 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
  • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia z zakresu logo- i neurologopedii – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja:

 • 200 godzin zajęć
 • 50 godzin praktyk (10 godzin w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu oraz 40 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań
 • rozpoczęcie – marzec 2020, zakończenie – sierpień 2020

Odpłatność:

RODZAJ WPŁATYLICZBA RATTERMINKWOTA
Zaliczka15 dni po zapisie500
Opłata jednorazowaxIII 20203450
Raty2III 20202100
VI 20201600
Raty6III 2020 - VIII 2020665
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • osoby ubiegające się o dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów i kopii konspektów jako formy pracy dyplomowej

Proponowane terminy:

DataLiczba godzin dydaktycznych
07-08.0320
28-29.0320
25-26.0420
09-10.0520
23-24.0520
12-14.06 (3 dni)30
26-28.06 (3 dni)30
04-05.0720
29-30.0820
Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacje:tel. 605 239 398
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Ewa Nikołajew – Wieczorowska
CV

Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczn

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.