Konsultacje w placówkach Montessori

Możemy umówić się na spotkanie w żłobku, przedszkolu lub szkole po to, żeby:

 

–  sprawdzić aranżację i wyposażenie sal;

 

–  ustalić zakres potrzeb i stworzy listę niezbędnych zakupów;

 

–  zobaczyć  i omówić przebieg zajęć Montessori w grupie;

 

– przeprowadzić szkolenie dla kadry lub rodziców;