Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczną. Chętnie:

– wesprę Państwa w organizacyjnej codzienności,

– zobaczę, jak pracują Wasi nauczyciele
i przekażę Im swoje spostrzeżenia oraz wskazówki;

– pomogę skompletować zamówienie materiałów Montessori do żłobka lub przedszkola;

ZAPISY

Studia podyplomowe i kurs Montessori

Dzielę się ze słuchaczami całą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam do współpracy pasjonatów pedagogiki Montessori.

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.