Konsultacje w placówkach Montessori

Możemy umówić się na spotkanie w żłobku, przedszkolu lub szkole po to, żeby:

 

–  sprawdzić aranżację i wyposażenie sal;

 

–  ustalić zakres potrzeb i stworzy listę niezbędnych zakupów;

 

–  zobaczyć  i omówić przebieg zajęć Montessori w grupie;

 

– przeprowadzić szkolenie dla kadry lub rodziców;

Pierwsza strona - zdjęcie do kursów

Studia podyplomowe i kurs Montessori

Dzielę się ze słuchaczami całą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam do współpracy pasjonatów pedagogiki Montessori.

z2-min

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

DSC_8367

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.