Zespół

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 28-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori

CV

 

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

 

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 28-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,

 

dr Joanna Swędrak – Zawada

 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
 • autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
 • obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

 

mgr Monika Pawluczuk – Solarz

 • absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Marii Montessori
  Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie
 • absolwentka kursów I, II i III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 • czynny pedagog montessoriański od 25 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukator dzieci z grup Edukacji Domowej
 • współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczak, Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
 • szkoleniowiec i konsultantka w placówkach montessoriańskich
 • pasjonatka propagowania i wdrażania idei Marii Montessori w środowiskach  nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów i dzieci spoza placówek montessoriańskich

mgr Justyna Wrzaskała

 • Dyplom Dwujęzyczny programu IB (Bilingual Diploma of the International Baccalaureate)
 • W trakcie – studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska ze specjalizacją dydaktyczną
 • Uczestniczka kursu Pedagogika Marii Montessori  – edukacja i terapia przedszkolna
 • Od 5 lat nauczycielka angielskiego oraz hiszpańskiego
 • Prywatnie mama, wykorzystującą metodę Montessori w domu