O nas

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 25-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

CV

 

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

 

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 25-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,

 

mgr Katarzyna Chlebica

 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki Marii Montessori UMCS w Lublinie (w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej) oraz kursu propedeutycznego w zakresie edukacji przedszkolnej w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi;
 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej;
 • absolwentka Instytutu Nauk o Rodzinie KUL;
 • mama edukująca domowo, która odkryła pedagogikę Montessori ze swoimi dziećmi i dla swoich dzieci;

 

dr Joanna Swędrak – Zawada

 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
 • autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
 • obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

 

mgr Marta Szymańska

 • absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
  „Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog
 • pasjonatka i specjalistka w zakresie nauczania języka angielskiego metodą Marii Montessori