PEDAGOGIKA MONTESSORI – RADOŚĆ SAMODZIELNOŚCI

Pedagogika Marii Montessori zdobywa w Polsce w ostatnich latach coraz większą popularność. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe żłobki, przedszkola i szkoły mające w swojej nazwie „Montessori”. Wielu rodziców wykorzystuje założenia pedagogiki Montessori w nauczaniu domowym. Skąd to zainteresowanie?

Hasłem programowym metody jest zdanie wypowiedziane przez dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu”. Samodzielność (na każdym etapie rozwoju), jest głównym celem, do którego dążymy wspierając dziecko na drodze Jego dorastania. Oznacza ona możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, brania za te decyzje i wybory odpowiedzialności i ponoszenie ich konsekwencji. Na etapie nauki będzie to wybór materiału, z którym chcę pracować (bo w Montessori pracujemy z materiałami a nie bawimy się zabawkami), wybór czasu, kolejności materiałów, miejsca pracy; w życiu przełoży się to na inne decyzje.

DOBRY POZIOM ZAJĘĆ MONTESSORI – CO TO ZNACZY?

Żebyśmy mogli mówić o dobrym poziomie zajęć Montessori, muszą zostać spełnione trzy czynniki:

Materiały rozwojowe stanowią w pedagogice Montessori punkt wyjścia. Nazywamy je rozwojowymi a nie dydaktycznymi – one nie mają na celu jedynie nauczenia czegoś, lecz są inspiracją, kluczem do poznawania świata. W każdej sali powinny znajdować się materiały z pięciu działów (ćwiczenia praktycznego życia, sensoryka, język, matematyka i edukacja kosmiczna), o różnym poziomie trudności. Umożliwia to jednoczesną pracę dzieciom w różnym wieku i na różnym poziomie rozwoju.

INTEGRACJA WIEKOWA I ROZWOJOWA

To kolejny fundament pedagogiki Montessori. W jednej klasie lub grupie spotykają dzieci z co najmniej trzech roczników; dzieci w tak zwanej normie rozwojowej, dzieci zdolne – przekraczające wspomnianą wyżej normę, oraz dzieci, które mają problemy zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne, społeczne. Każde z nich ma w grupie Montessori szansę na realizację swoich potrzeb.

NAUCZYCIEL MONTESSORI

Właściwie nie jest nauczycielem… Jego zadania to:

Ewa Nikołajew-Wieczorowska
Nauczyciel Montessori