EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

KURS NA PRAWACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

osoby posiadające co najmniej licencjat
mogą otrzymać dyplom studiów zaraz po zakończeniu kursu

pozostałe osoby mogą uzyskać dyplom w ciągu pięciu lat po ukończeniu kursu i uzyskaniu
wykształcenia uprawniającego do ukończenia studiów podyplomowych

LUTY – LIPIEC 2019 (edycja zimowo – wakacyjna)

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI –
EDUKACJA I TERAPIA W PRZEDSZKOLU

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.
Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.30/00183/2017

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Prowadzący:

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z 25-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • właściciel CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założyciel Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Magdalena Stachowiak

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 509/1993,
 • pedagog specjalny z 25-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami rozwojowymi,
 • wykładowca i konsultant metodyczny w zakresie pedagogiki Montessori,

Cele:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy z materiałami z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, sensoryki, języka polskiego, matematyki i wychowania kosmicznego (zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)
 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
  • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia z zakresu logo- i neurologopedii – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja:

 • 200 godzin zajęć
 • 50 godzin praktyk (15 godzin w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu oraz 35 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań (+4 dni robocze)
 • rozpoczęcie – 2.02.2019, zakończenie – 1.09.2019
DatyLICZBA GODZIN
02 – 03.02.2019 20
09 - 10.03.2019 20
06 – 07.04.2019 20
11 – 12.05.2019 20
25 - 26.05.2019 20
20 – 23.06.2019 40
04 – 07.07.2019 40
30.08 – 01.09.2019 20 + 10 egzamin

Odpłatność:

 • bezzwrotna zaliczka 500 zł (przy zapisie)
 • dwie raty: luty 2019- 1000 zł, czerwiec 2019 - 1800 zł
 • sześć rat - 540 zł/ rata
 • osiem rat - 425 zł/rata
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3%
 • osoby ubiegające się o dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów i kopii konspektu jako formy pracy dyplomowej
Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacje i zapisy: tel. 605 239 398
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Serdecznie zapraszam
Ewa Nikołajew – Wieczorowska
CV
Jagoda Skrzypczak

Studia Podyplomowe Montessori

Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl