EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

ROCZNY KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić, musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.
Maria Montessori

ROCZNY KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI
Zobacz film

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.30/00183/2017

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Prowadząca: mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z ponad 20-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • właściciel Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori (CUD – Montessori): pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori i skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • konsultant metodyczny w przedszkolach i żłobkach Montessori

Cele kursu:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy z materiałami z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, sensoryki, języka polskiego, matematyki i wychowania kosmicznego (zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)
 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
  • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia z zakresu logo- i neurologopedii oraz karmienia – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej i bilateralnej – zajęcia z fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej i bilateralnej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja kursu:

 • 300 godzin zajęć
 • 40 godzin praktyk
 • kurs kończy się egzaminem sprawdzającym konspekty oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań
 • początek kursu – wrzesień 2017, zakończenie – lipiec 2018

Odpłatność:

 • dwie raty: wrzesień 2017- 2250 zł, styczeń 2018 - 2250 zł
 • miesięczne raty (wrzesień 2017-czerwiec 2018) - 470 zł/ rata
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 8%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • bezzwrotna zaliczka w kwocie 500 zł płatna przed rozpoczęciem kursu (rozliczana w odpłatach za kurs)
DATA ILOŚĆ GODZIN UWAGI
16-17.0920
07-08.1020
28-29.1020
18-19.1120
09-10.1220
13-14.0120
27-28.0120
17-18.0220
10-11.0320
07-08.0420
19-20.0520
01-03.06303 dni w tym warsztaty
16-17.0620
29.06-01.07303 dni, egzamin
Miejsce prowadzenia kursu:Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori
Poznań, ul. Wiedeńska 2
Informacje i zapisy: tel. 605 239 398 (pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.30)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Serdecznie zapraszam
Ewa Nikołajew – Wieczorowska
Centrum Uśmiechu Dziecka - Montessori
CV

kurs Montessori

Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.30)

email: biuro@centrummontessori.pl