Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia przedszkolna i wczesnoszkolna

X edycja

 

marzec 2022 – luty 2023

320 godzin zajęć + 80 godzin praktyk

Obraz2

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • w kwestii wydawania dyplomów, współpracujemy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy
 • jeżeli masz co najmniej licencjat, dostajesz dyplom zaraz po zakończeniu kursu
 • możesz uzupełnić wykształcenie w ciągu 5. lat od zdania egzaminu na kursie
  i nadal masz prawo do dyplomu studiów podyplomowych

KURS:

Jeżeli nie potrzebujesz dokumentu ukończenia studiów podyplomowych, kończysz kurs i otrzymujesz dyplom ukończenia kursu.

W obu przypadkach masz kwalifikacje do uczenia metodą Montessori
w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej Montessori.

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

CUD Montessori 2.30/00183/2017
Centrum Uśmiechu Dziecka 2.30/00047/2019

 

Formularz zapisowy: Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz zapisowy

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który prowadzi nauczanie pedagogiki Montessori w sposób kompleksowy i holistyczny.


Co od nas dostajesz:

 • kompleksowe montessoriańskie wykształcenie do pracy z dziećmi od 2. do 9. roku życia
 • dyplom studiów podyplomowych
 • bezpośredni kontakt z Tobą na zajęciach stacjonarnych
 • zajęcia online w przypadku obostrzeń

Praca metodą Montessori wymaga przede wszystkim zebrania doświadczeń podczas spotkań i pracy własnej

 • dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem, czyli tym, co dla Ciebie najcenniejsze
 • pokazujemy różne sposoby pracy z materiałem
 • wyjaśniamy każdą wątpliwość i zawsze odpowiadamy na pytanie „dlaczego?”
 • krok po kroku wprowadzamy Ciebie na ścieżkę „bycia nauczycielem Montessori”

Metoda Montessori to praca z różnymi dziećmi:

 • pokazujemy możliwości adaptacji pracy metodą Montessori do potrzeb dzieci

– o ponadprzeciętnej inteligencji

– w normie rozwojowej

– z problemami rozwojowymi (m.in.: zaburzenia SI, opóźniony rozwój mowy, ryzyko dysleksji – w każdej grupie spotkasz takie dzieci)

Dodatkowo poznasz:

 • elementy terapii metodą Montessori
 • prawidłową metodykę nauki pisania i czytania w języku polskim
  (zgodną z zasadami języka polskiego)

Otrzymasz od nas:

 • autorskie, wzorcowe materiały do:

– języka polskiego (sprawdź)
– języka angielskiego (sprawdź)

 • wychowania kosmicznego

Dodatkowo zapewniamy:

 • udział w specjalistycznych warsztatach z Integracji Sensorycznej, logopedii i dysleksji;
 • metodykę nauki języka angielskiego z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu umiejętności językowych kursantek
 • dostęp do zamkniętej grupy na Fb, w której udostępniamy sprawdzone metodycznie materiały, wykonywane przez  uczestników kolejnych edycji kursów;

1. Zajęcia z teorii pedagogiki Marii Montessori

 • założenia pedagogiki Montessori
 • rola nauczyciela Montessori
 • obserwacja dziecka jako podstawa działania nauczyciela
 • integracyjny charakter pedagogiki Montessori

2. Metodyka pracy z materiałami z zakresu przedszkolno – wczesnoszkolnego:

 • życie praktyczne
 • sensoryka
 • matematyka
 • wychowanie kosmiczne
 • język polski (z gotowym zestawem materiałów do nauki czytania, rekomendowanym przez językoznawców i filologów)
 • język angielski (nie jest wymagana biegła znajomość języka, z gotowym zestawem materiałów do nauki czytania, powiązanym graficznie z językiem polskim

3. Wielkie opowieści jako baza pracy z dziećmi w okresie wczesnoszkolnym

4. Zajęcia z samorozwoju, jako najważniejszego etapu procesu stawania się nauczycielem Montessori

5. Praca z literaturą

6. Nauka samodzielnego tworzenia prawidłowych metodycznie pomocy i materiałów rozwojowych

7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu pomocy i materiałów oraz w komunikacji.

8. Praca z dzieckiem z problemami rozwojowymi

 • uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach
 • nauka adaptacji sposobów pracy, pokazów i materiałów do zróżnicowanych potrzeb dzieci

👩🏻‍🏫 nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi

👩‍👦 rodzice

👩🏻‍🎓 studenci

👩🏻‍🔬 oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z niemal 30-letnim doświadczeniem w pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • założycielka Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
  oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • założycielka CUDu Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultantka metodyczna w przedszkolach i żłobkach Montessori

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założycielka Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

 

mgr Monika Pawluczuk – Solarz

 • absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Marii Montessori
  Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie
 • absolwentka kursów I, II i III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 • czynny pedagog montessoriański od 25 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukator dzieci z grup Edukacji Domowej
 • współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczak, Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
 • szkoleniowiec i konsultantka w placówkach montessoriańskich
 • pasjonatka propagowania i wdrażania idei Marii Montessori w środowiskach  nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów i dzieci spoza placówek montessoriańskich

dr Joanna Swędrak – Zawada

 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
  „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
  „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
 • oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
 • autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
 • obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

Naszym najważniejszym celem jest wsparcie Ciebie w procesie stawania się nauczycielem Montessori. Wyposażymy Cię z niezbędne umiejętności i narzędzia do osiągnięcia tego celu.

 

Przekażemy Tobie wiedzę z zakresu metodyki, obserwacji  i pracy z materiałami. Uwzględnimy także rozszerzenia pokazów oraz ich adaptację, związaną ze zróżnicowanymi potrzebami dzieci.

 

Cele kursu:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy z materiałami z zakresu:
  • ćwiczeń praktycznego życia
  • sensoryki
  • języka polskiego
  • języka angielskiego
  • matematyki
  • wychowania kosmicznego

Zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)

 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy
  w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
 • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia
  z zakresu logopedii i dysleksji – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
 • 320 godzin zajęć
 • 80 godzin praktyk (5-10 godzin w Centrum Dziecięcych Możliwości w Poznaniu oraz pozostałe godziny w wybranym przez siebie przedszkolu i szkole Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań
 • w razie konieczności możliwe będzie przejście na nauczanie online
 • rozpoczęcie –zakończenie: marzec 2022 – luty 2023

 

Odpłatność

RODZAJ WPŁATYLICZBA RATTERMINKWOTA
Opłata rejestracyjnajednorazowodo 5. dni po zapisie650
Opłata za semestr3III 2022
VI 2022
XI 2022
3 x 1990
Raty10III 2022 – XII 202210 x 680
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • Dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów oraz kopii konspektów jako formy pracy dyplomowej
DataLiczba godzin dydaktycznych
12-13.03.202220
26-27.03.202220
09-10.04.202220
14-15.05.202220
28-29.05.202220
17-19.06.202230
01-03.07.202230
17-18.09.202220
01-02.10.202220
200
RAZEM 200 godzin; zostaje 120 godzin  w 3. semestrze (terminy podajemy uczestnikom w maju 2022)
Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacjetel. +48 729 498 270
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Studia Montessori i kurs Montessori, to najlepszy sposób, na uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach montessoriańskich a także w edukacji domowej. To dobra droga dla tych, którzy chcą zasady Montessori wprowadzać w życie swoich własnych dzieci. Pedagogika Montessori, to sposób patrzenia na dziecko przez pryzmat Jego indywidualnych możliwości, umiejętności i potrzeb. To uznanie Jego wyjątkowości i wsparcie w realizacji Jego własnego planu rozwoju.

 

CUD Montessori proponuje Tobie wyjątkową ofertę 2 w 1: kurs Montessori będący jednocześnie kierunkiem studiów podyplomowych. Wybierasz formę, która jest dla Ciebie w danym momencie potrzebna. Co ważne – możesz ubiegać się o dyplom studiów podyplomowych Montessori przez 5 lat od ukończenia kursu. To ułatwienie, jeżeli nie jesteś absolwentem pedagogiki. Masz czas, żeby uzupełnić swoje wykształcenie i od razu zdobyć dyplom studiów Montessori.

 

Studia podyplomowe Montessori i kurs Montessori organizowane przez CUD Montessori w Poznaniu, dadzą Tobie wszechstronne i praktyczne wykształcenie z holistycznym podejściem do dziecka.

 

Naszym atutem jest uwzględnienie adaptacji pracy metodą Montessori do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi – jako pierwsi w Polsce zajmujemy się tym obszarem tak kompleksowo☺