Edukacja i terapia przedszkolna

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA

 

MARZEC 2022 – WRZESIEŃ 2022
200 godzin zajęć + 40 godzin praktyk

 

 

MASZ CO NAJMNIEJ LICENCJAT?
OTRZYMUJESZ DYPLOM STUDIÓW ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU KURSU

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH MOŻESZ OTRZYMAĆ DYPLOM W CIĄGU PIĘCIU LAT OD UKOŃCZENIA  KURSU (PO UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH)

Współpracujemy w tym zakresie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, do której wysyłasz po prostu dyplom i niezbędną dokumentację.

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

CUD Montessori 2.30/00183/2017
Centrum Uśmiechu Dziecka 2.30/00047/2019

Formularz zapisowy: Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz zapisowy

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który prowadzi nauczanie pedagogiki Montessori w sposób kompleksowy i holistyczny.


Co wyróżnia nas wśród coraz bogatszej oferty szkoleń Montessori?

 • w krótkim czasie zdobywasz montessoriańskie wykształcenie do pracy
  z dziećmi od 2 do 6. roku życia
 • masz możliwość uzyskania dyplomu studiów podyplomowych
 • stawiamy na bezpośredni kontakt z Tobą ale nie wykluczamy – w razie konieczności – zajęć online; praca metodą Montessori wymaga przede wszystkim zebrania doświadczeń podczas spotkań i pracy własnej
 • dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem, czyli tym, co dla Ciebie najcenniejsze
 • pokazujemy różne sposoby pracy z materiałem, wyjaśniamy każdą wątpliwość i zawsze odpowiadamy na pytanie „dlaczego?”
 • krok po kroku wprowadzamy Ciebie na ścieżkę „bycia nauczycielem Montessori”; wiemy, że to duża zmiana i ciągły proces – sami nieustająco się tego uczymy
 • pokazujemy sposoby adaptacji pracy metodą Montessori do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi (m.in.: zaburzenia SI, opóźniony rozwój mowy, ryzyko dysleksji – w każdej grupie spotkasz dzieci z takimi problemami)
 • wprowadzamy elementy terapii metodą Montessori
 • udostępniamy wzorcowe materiały do:
 • języka polskiego (sprawdź)
 • języka angielskiego (sprawdź)
 • wychowania kosmicznego
 • zapewniamy udział w specjalistycznych warsztatach z Integracji Sensorycznej, logopedii i dysleksji;
 • wprowadzamy metodykę nauki języka angielskiego (z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu umiejętności kursantek);

zapraszamy do zamkniętej grupy na Fb, w której każdy ma nieograniczony dostęp do sprawdzonych metodycznie materiałów, wykonywanych przez  uczestników kolejnych edycji kursów;

Program kursu obejmuje:

 1. metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:
  • życia praktycznego
  • sensoryki
  • matematyki
  • wychowania kosmicznego
  • języka polskiego
  • języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)
 2. zajęcia z teorii, samorozwoju, montessoriańskiej obserwacji, terapii, pracę z literaturą
 3. naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów
 4. uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach z logopedii, dysleksji oraz Integracji Sensorycznej

Adresaci:

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska

 • absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
 • pedagog terapeuta z niemal 30-letnim doświadczeniem w pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
 • założycielka Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
  oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
 • założycielka CUDu Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
 • konsultantka metodyczna w przedszkolach i żłobkach Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

mgr Sylwia Ciesiółka

 • absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
 • absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
 • założycielka Fundacji Dom z Montessori
 • Mama, która odkryła pedagogikę Montessori dla swojego dziecka

 

mgr Marta Szymańska

 • absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
 • absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
 • „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” – certyfikat American Montessori Society
 • „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
 • „Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej
 • oligofrenopedagog
 • pasjonatka i specjalistka w zakresie nauczania języka angielskiego metodą Marii Montessori

mgr Monika Pawluczuk – Solarz

 • absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Marii Montessori
  Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie
 • absolwentka kursów I, II i III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 • czynny pedagog montessoriański od 25 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukator dzieci z grup Edukacji Domowej
 • współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczak, Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
 • szkoleniowiec i konsultantka w placówkach montessoriańskich
 • pasjonatka propagowania i wdrażania idei Marii Montessori w środowiskach  nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów i dzieci spoza placówek montessoriańskich

Naszym najważniejszym celem jest przekazanie Tobie wiedzy z zakresu metodyki Montessori, z uwzględnieniem adaptacji konspektów i materiałów do zróżnicowanych potrzeb dzieci zdolnych i tych, które mają problemy rozwojowe. Równolegle pomagamy naszym kursantom „stawać się” nauczycielami Montessori, wyposażając ich
w niezbędne umiejętności i narzędzia pracy.

Cele kursu:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy
  z materiałami z zakresu:
 • ćwiczeń praktycznego życia
 • sensoryki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • wychowania kosmicznego

Zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza
swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej
wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)

 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy
  w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
 • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia
  z zakresu logopedii i dysleksji – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Organizacja:

 • 200 godzin zajęć
 • 40 godzin praktyk (10 godzin w Centrum Dziecięcych Możliwości w Poznaniu oraz 30 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów
 • weekendowy system spotkań
 • w razie konieczności możliwe będzie przejście na nauczanie online
 • rozpoczęcie –zakończenie: marzec 2022 – wrzesień 2023

Odpłatność:

Twoja inwestycja w przypadku zapisu do 31.12.2021
(przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania):

RODZAJ WPŁATYLICZBA RATTERMINKWOTA
Opłata rejestracyjnajednorazowodo 5. dni po zapisie600
Opłata jednorazowaIII 20223900
Raty2III 2022
VI 2022
2100
2100
Raty7III 2022 – VIII 2022610
 • przy zapisie min. dwóch osób obowiązują zniżki – dla osoby zapisującej – 7%, dla osób zapisywanych – 3 %
 • Dyplom Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki – opłata 500 zł (po ukończeniu kursu) + przesłanie dokumentów oraz kopii konspektów jako formy pracy dyplomowej

Terminy zaproponujemy w listopadzie 2021

Miejsce prowadzenia:Poznań
Informacjetel. +48 729 498 270
(pon. – pt. w godz. 10.00 – 13.00)
lub mailowo:
biuro@centrummontessori.pl

Konsultacje w placówkach Montessori

Od wielu lat prowadzę Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu – firmę edukacyjno – terapeutyczn

Warsztaty propedeutyczne i doskonalące

Oprócz warsztatów wprowadzających w tematykę Montessori a także warsztatów doskonalących w zakresie pracy z materiałami, zapraszam na spotkania samorozwojowe.

Konsultacje dla Rodziców

Możemy spotkać się bezpośrednio lub online i porozmawiać o tym jak wprowadzić montessoriańskie zasady w życie rodziny.