EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

Test Rozwoju Językowego

Coraz więcej dzieci ma zaburzenia rozwoju mowy, które nie są diagnozowane i trudno jest znaleźć konkretną przyczynę takiego stanu.

Warto poznać dokładnie poziom kompetencji językowych dziecka ze specyficznymi zaburzeniami mowy po to, aby pomóc dziecku w codziennym funkcjonowaniu w domu, przedszkolu i szkole oraz dobrać jak najbardziej efektywne metody terapii logopedycznej.

SLI to skrót od angielskiego terminu specyfic language impairment i oznacza specyficzne zaburzenie językowe

Określenie SLI odnosi się do tych dzieci, które mają trudności z przyswajaniem języka, co objawia się znaczącymi deficytami na poziomie umiejętności językowych. Nie stwierdza się jednak u nich żadnych widocznych uszkodzeń neurologicznych, problemów ze słuchem, zaburzeń emocjonalnych czy zaniedbań środowiskowych. Ponadto cechuje je przynajmniej przeciętny poziom rozwoju intelektualnego.

Dzieci z SLI mogą mieć problemy w każdym aspekcie komunikacji językowej: doborze słów, rozumieniu i tworzeniu zdań, poprawnej wymowie, odróżnianiu wyrazów podobnie brzmiących, układaniu opowiadań czy stosowaniu odpowiednich form w różnych sytuacjach społecznych.

SLI często towarzyszą inne objawy, które ujawniają się na poziomie:

  • motoryki (zarówno dużej, jak też małej)
  • deficytów koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • zaburzeń lateralizacji
  • nadaktywności psychoruchowej
  • labilności emocjonalnej
  • problemów z koncentracją i pamięcią.

Test Rozwoju Językowego jest wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem umożliwiającym pomiar kompetencji językowej dzieci w wieku 4;0 – 8;11.

TRJ zawiera łącznie sześć podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, a także rozumienie dłuższych tekstów.

Dzięki uwzględnieniu podtestów dotyczących różnorodnych obszarów języka test umożliwia zarówno ogólną ocenę kompetencji językowej dziecka, jak też pozwala na ocenienie jego zasobu słownictwa oraz poziomu opanowania reguł gramatycznych. Podział na badanie słownika i gramatyki jest szczególnie ważny zwłaszcza przy ocenie rozwoju językowego dzieci z SLI.Opracowanie
dr Jolanta Sławek
neurologopeda, filolog, diagnosta TRJ

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl