EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

Leczenie dysleksji

Dysleksja Dysleksja Dysleksja Dysleksja Dysleksja Dysleksja

Dla nas, czytających słowa w ramce, różne czcionki to tylko wyróżniki w tekście. Dla dziecka dyslektycznego stanowią one często barierę nie do pokonania.

Dysleksja kojarzy się nam z trudnościami w pisaniu i czytaniu – to prawda. Postrzegamy ją jako jedną z przyczyn problemów z zakresu ortografii lub matematyki – to fakt.

Nasze myśli możemy formułować na różne sposoby – werbalnie i niewerbalnie. Każdy człowiek preferuje jeden ze sposobów myślenia – dyslektycy „myślą obrazami”. Jeżeli mają do czynienia ze słowami oznaczającymi realne przedmioty, to nie ma większego problemu z przełożeniem obrazu na zestaw liter. Wystarczy jednak, że w czytanym zdaniu pojawi się „czy”, „lub”, „w zasadzie” albo inny wyraz nie mający swojego odpowiednika w obrazie graficznym. To staje się początkiem zamętu i chaosu. Czytany tekst przestaje być zrozumiały.

Terapia dysleksji

Czy dysleksja to tylko przeszkody i trudności w codziennym życiu?
Nie!
Każdego dyslektyka cechuje także:

 • myślenie i spostrzeganie polisensoryczne (potrafi wykorzystywać możliwości wszystkich zmysłów lepiej niż przeciętny człowiek)

 • ponadprzeciętna wyobraźnia

 • intuicyjność i wrażliwość

 • myślenie przestrzenne

Kto wykorzystał swoisty dar dysleksji pomimo trudności, które mu sprawiała? M.in.:

 • Walt Disney

 • Hans Christian Andersen

 • Nelson Rockefeller

 • Whoopi Goldberg

 • Leonardo da Vinci

 • Albert Einstein

 • Henry Ford

 • Quentin Tarantino

 • Aleksander Graham Bell

 • i wielu, wielu innych

Jeżeli Państwa dziecko ma problemy z :
 • mową lub wymową,
 • koncentracją uwagi,
 • percepcją słuchową, bo „słyszy ale nie słucha”,
 • percepcją wzrokową, bo „widzi ale nie dostrzega”,
 • niejednorodną lub nieustaloną lateralizacją (posługuje się np. prawą ręką ale kopie piłkę lewą nogą – bierzemy zawsze pod uwagę rękę, nogę, oko i ucho),
 • motoryką dużą lub/i małą,
 • rozumieniem relacji przestrzennych (nad, pod, pomiędzy, z tyłu, na górze, itp.),
 • rozumieniem zależności czasowych (potem, przedtem, wcześniej, później, itp.),
 • myli litery podobne (b-d, p-g, d-t itp.),
to może oznaczać, że znajduje się w grupie dzieci zagrożonych dysleksją i potrzebuje pomocy.

W naszym Centrum

problemy związane z dysleksją

rozwiązujemy na zajęciach Montessori.

To metoda,

która pomaga dziecku

w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami,

i jednocześnie rozwija ponadprzeciętne umiejętności wynikające z DARU DYSLEKSJI

Skuteczne leczenie dysleksji w Poznaniu – Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori.

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl