EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

Integracja sensoryczna w Poznaniu

Lista objawów zaburzeń SI – wskazania do diagnozy

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza. Odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

Prawidłowy rozwój zmysłów,

zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej,

stanowi niezbędny warunek

dobrego samopoczucia dziecka,

zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

Integracja sensoryczna to umiejętność odczuwania, rozumienia i organizowania wrażeń odbieranych przez zmysły ze świata zewnętrznego, oraz z własnego ciała. Poprzez istnienie 7 zmysłów takich jak: wzrok, słuch, węch, smak, a także dotyku, propriocepcji i przedsionka mamy możliwość funkcjonowania w środowisku, które nas otacza w zgodzie z samym sobą.

Nabyte umiejętności możemy użyć w celowym działaniu takim jak czytanie, pisanie, kozłowanie piłki czy skakanie na skakance.

Co zrobić jeśli zachowanie naszego dziecka nas niepokoi, bo np. zachowuje się lub reaguje na pewne rzeczy inaczej, niż rówieśnicy? Jak zauważyć niepokojące objawy w zachowaniu naszego dziecka?

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) to problem złożony, który pojawia się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia. Zaburzenia te wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają kształtowanie zdolności komunikacyjnych, rozwój motoryczny, społeczny i emocjonalny.

Osoba z SPD przejawia trudności w reagowaniu na codzienne wrażenia sensoryczne. Dziecko, u którego podłożem będą zaburzenia przetwarzania sensorycznego będzie miało problemy m.in. z:

 • koncentracją i skupieniem uwagi;
 • koordynacją wzrokowo – słuchowo – ruchową;
 • dużą i małą motoryką;
 • planowaniem ruchu w przestrzeni;
 • nauką nowych czynności;
 • nauką w szkole;

Tak, jak różnimy się między sobą, tak samo różnią się rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego i dlatego ważne jest indywidualne podejście do każdego z nich.

W Centrum Uśmiechu Dziecka - Montessori łączymy często
terapię integracji sensorycznej
z zajęciami prowadzonymi metodą Marii Montessori

Dlaczego?
Pedagogika Montessori kładzie ogromny nacisk na doskonalenie umiejętności przetwarzania informacji przez zmysły, które są w niej określane jako „klucz do poznania otaczającego świata”.

Dzięki możliwości
połączenia zajęć z integracji sensorycznej z zajęciami Montessori:
 • efekty terapii zauważymy szybciej, będą też one trwalsze;
 • wzmocnimy niezbędne kompetencje do osiągnięcia dojrzałości szkolnej takie jak: czytanie, pisanie, liczenie;
 • pomożemy dziecku doskonalić umiejętności z zakresu małej motoryki, koncentracji, i skupienia uwagi oraz koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Są to umiejętności niezbędne w procesie kształcenia i efektywnej nauki własnej;
 • będziemy rozwijać umiejętność samodzielnego dążenia do wyznaczonego celu, chęć poszukiwania rozwiązania problemu wynikającego z nowego zadania, planowania przebiegu własnej pracy;
 • dajemy dziecku realną szansę na optymalne wykorzystanie Jego własnego potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach;
 • dziecko stanie się bardzo samodzielne. Będzie potrafiło samo zagospodarować swój czas przeznaczony na zabawę i naukę;
Integracja sensoryczna Praca z materiałami Montessori wspomaga i wzmacnia efekty terapii integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna Poznań Praca z materiałami Montessori wspomaga i wzmacnia efekty terapii integracji sensorycznej

Poprzez specjalny system ćwiczeń, zabaw i aktywności prowokujemy i wyzwalamy odpowiednie reakcje sensoryczne. Dziecko uczy się w sposób bardziej efektywny przetwarzać i wykorzystywać w codziennym życiu informacje sensoryczne.

W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka proponujemy w trakcie zajęć także elementy terapii bilateralnej oraz program wygaszania odruchów pierwotnych.

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl