EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA w CENTRUM UŚMIECHU DZIECKA MONTESSORI w POZNANIU

I. O metodzie indywidualnej stymulacji słuchu Johansena
II. Dla kogo jest metoda?
III. Przetwarzanie słuchowe a codzienne funkcjonowanie
IV. Zalety metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena
V. Etapy terapii

I. O METODZIE

Indywidualna Stymulacja Słuchu to metoda, której twórcą jest dr Kjeld Johansen. Ten duński nauczyciel i psycholog – w oparciu o doświadczenia Christiana A. Volfa – opracował program terapeutyczny polegający na stymulacji określonych obszarów mózgu za pomocą muzyki instrumentalnej. Materiał dźwiękowy (skomponowany w taki sposób, by muzyka swoim zakresem obejmowała różne częstotliwości, w zależności od potrzeb) jest nagrywany na płyty CD. Wg dr K. Johansena indywidualna stymulacja słuchowa wyraźnie poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych, a także wpływa pozytywnie na te obszary funkcjonowania dziecka, w których zaobserwowano zaburzenia.

II. DLA KOGO?

Terapia Johansena przeznaczona jest dla każdego, kto ukończył 3 r.ż.

Szczególnie zalecana jest przy:

 • zaburzeniach związanych z przetwarzaniem dźwięków, np.:
  • zaburzeniach słuchu fonematycznego,
  • trudnościach w zapisywaniu usłyszanych dźwięków,
  • nadwrażliwości na głośne lub niektóre dźwięki;
 • problemach z integracją sensoryczną (bardzo często stanowi dodatkowe wsparcie w terapii SI);
 • różnych problemach mowy i języka (mówionego i pisanego), np.
  • opóźnionym rozwoju mowy,
  • kłopotach z poprawną artykulacją,
  • problemach z formułowaniem wypowiedzi,
  • utrudnieniach w zakresie rozumienia mowy,
  • trudnościach w zapamiętywaniu.
 • trudnościach w uczeniu się:
  • przyswajaniu wiadomości,
  • pisaniu,
  • czytaniu
 • dysleksji;
 • przejściowym lub trwałym niedosłuchu, spowodowanym np.:
  • wysiękowym zapaleniem ucha,
  • innymi stanami zapalnymi.
 • trudnościach z koncentracją uwagi;
 • trudnościach z właściwą samooceną;
 • złożonych zaburzeniach towarzyszących osobom z ADHD,
 • złożonych zaburzeniach towarzyszących osobom z autyzmem;
 • w stanach lękowych i depresyjnych;
 • w niepoprawnych zachowaniach o różnym podłożu.

III. PRZETWARZANIE SŁUCHOWE A CODZIENNE FUNKCJONOWANIE

Dzięki metodzie Johansena możemy odpowiedzieć nie tylko na pytanie CZY dziecko słyszy, ale przede wszystkim JAK słyszy. Okazuje się bowiem, że u dzieci często występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, z czego rodzice (a nawet terapeuci) nie zawsze zdają sobie sprawę. Tymczasem zaburzenia tego typu mogą mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania dziecka w różnym środowisku.

IV. ZALETY METODY:

1) INDYWIDUALIZACJA:

Każdy pacjent otrzymuje swoje własne płyty, co oznacza optymalne terapeutyczne oddziaływanie uwzględniające cechy indywidualne i aktualny moment rozwojowy.

2) WYGODA:

Poza spotkaniami z terapeutą co 6-8 tygodni, terapia odbywa się w domu, przez co może być prowadzona u osób mieszkających z dala od centrum terapii. Indywidualna Stymulacja Słuchu może być wdrażana w najbardziej dogodnym dla pacjenta momencie dnia, np. wieczorem podczas leżenia w łóżku. U małych dzieci, w przypadku których słuchanie płyt może stanowić pewien kłopot, istnieje możliwość stymulacji w czasie snu. W okresie trwania terapii pacjent nie musi rezygnować z innych, dotychczasowych działalności, zajęć i terapii. Czas słuchania jest na tyle krótki, że nie przeszkadza w realizowaniu codziennych obowiązków.

3) ODDZIAŁYWANIE:

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena jest mniej inwazyjna niż inne terapie słuchowe, ponieważ jednorazowe oddziaływanie na mózg jest krótsze, ale rozłożone w czasie, co pozwala na osiąganie trwałych efektów, zgodnie z zasadą, iż „mózg uczy się powoli”.

4) KOSZT:

Metoda Johansena jest tańsza niż inne terapie słuchowe.

V. ETAPY TERAPII

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena polega na wieloetapowej stymulacji muzycznej przygotowanej indywidualnie dla każdego pacjenta. Program terapii obejmuje diagnozę wstępną oraz kontrolne spotkania z terapeutą – trzon tej terapii stanowi jednak praca w domu, polegająca na codziennym słuchaniu zindywidualizowanego materiału dźwiękowego, nagranego na płytę CD. Muzyka ta została specjalnie nagrana na syntetyzatorze tak, by swoim zakresem obejmować różne zakresy częstotliwości dobranych do potrzeb osoby poddanej stymulacji. Tej przyjemnej dla ucha muzyki należy słuchać 10-15 minut dziennie przez słuchawki (najlepiej o stałej porze). Co 6-8 tygodni – po badaniu kontrolnym – przechodzi się do kolejnego etapu terapii, tzn. do słuchania kolejnej płyty. Czas trwania całego programu jest uzależniony od indywidualnych potrzeb, zwykle jednak obejmuje 6-18 m-cy (u dzieci zwykle krócej). Co istotne, terapia nie kończy się w sposób gwałtowny, lecz stopniowy. Wychodzenie z terapii oznacza powolne zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA
w CENTRUM UŚMIECHU DZIECKA MONTESSORI w POZNANIU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl