EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

edukacja montessori - metoda

Maria Montessori Maria Montessori (1870 - 1952), włoski lekarz i pedagog, stworzyła swoją metodę w oparciu o doświadczenia zdobyte w ciągu długoletniej pracy z dziećmi.
Z wykształcenia była lekarzem psychiatrą. Jako pierwsza kobieta w historii swego kraju zdobyła tytuł doktora medycyny. Z biegiem czasu praktyka lekarska ustąpiła miejsca działalności pedagogicznej. Montessori pracowała z dziećmi - zdrowymi i niepełnosprawnymi - z różnych środowisk społecznych. Rezultaty swoich obserwacji opisała w formie pryncypiów będących podstawą tworzonej metody pedagogicznej. Efektem pracy był także stale wzbogacany zestaw pomocy zwany materiałem rozwojowym.

Metoda Montessori opiera się na założeniu, iż każdy człowiek w momencie narodzin otrzymuje trzy "dary Natury":

  • 1. SPOSÓB POZNANIA ŚWIATA (zwany przez Marię Montessori DUCHEM ABSORBUJĄCYM), czyli umiejętność bezproblemowego przyjmowania sygnałów z otoczenia.
  • 2. TENDENCJE ROZWOJOWE TYPOWE DLA CZŁOWIEKA, zdefiniowane jako wrodzone zdolności do samorozwoju poprzez aktywność.
  • 3. FAZY WRAŻLIWOŚCI, tj. trwające pewien określony czas zdolności najpełniejszego rozwoju takich umiejętności jak m.in.: mowa, ruch, doskonalenie zmysłów.

Aby w pełni zrozumieć ideę Marii Montessori, nie można zapominać o:

  • integracji,
  • wolnym wyborze,
  • dobrze przygotowanym otoczeniu,

INTEGRACJA w metodzie Montessori polega na wspólnym uczestnictwie w zajęciach dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, z różnymi rodzajami niepełnosprawnosci i w różnym wieku.

WOLNY WYBÓR MATERIAŁU, MIEJSCA, FORMY I CZASU PRACY, to możliwość rozwijania umiejętności podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy, oraz respektowania wolności wyboru innych osób. Zadaniem osób dorosłych jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju poprzez organizację najbliższego otoczenia (właściwą dla jego możliwości i potrzeb).

DOBRZE PRZYGOTOWANE OTOCZENIE to zarówno aranżacja pomieszczeń, w których dziecko przebywa, jak i osoba nauczyciela:

NAUCZYCIEL - działa zgodnie z maksymą "Pozwól mi zrobić to samemu". Jest przede wszystkim obserwatorem. W podejmowanych przez dziecko próbach aktywności staje się pomocnikiem: prezentuje sposób pracy z materiałami Montessori, zachęca do dokonywania samodzielnych wyborów.

SALA - wszystkie przedmioty powinny znajdować sie w zasięgu wzroku dziecka. Regały są otwarte, a materiały zawsze przygotowane do pracy: ułożone w ściśle określonej kolejności i porządku.

MATERIAŁ ROZWOJOWY - patrz Materiały rozwojowe.


Przydatne linki:

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl