EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

korp
standaryzowane narzędzie oceny poziomu rozwoju dziecka
od pierwszego miesiąca do dziewiątego roku życia

Diagnozę przeprowadzają terapeuci z certyfikatem KORP przy użyciu standaryzowanych materiałów testowych.

Lista terapeutów dostępna jest w zakładce „NASZ ZESPÓŁ”

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) umożliwia dokonanie odrębnej oceny poziomu rozwoju dziecka we wszystkich sferach Jego rozwoju.

Wyniki testów nie są uśredniane (jak w większości dotychczasowych testów), lecz pokazują wyraźnie poziom ewentualnego zróżnicowania rozwoju poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka:

 • rozwój ruchowy
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • komunikowanie się i mowa
 • emocje i relacje społeczne
 • funkcje behawioralne
 • umiejętności przedszkolne
 • umiejętności szkolne

Diagnoza umożliwia:

 • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
 • nakreślenie profilu rozwoju dziecka
 • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
 • określenie aktualnych potrzeb dziecka
 • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii

Diagnoza jest prowadzona w trakcie dwóch 45-minutowych spotkań z dzieckiem. Integralną jej częścią jest karta wywiadu dotycząca rozwoju dziecka od wielu prenatalnego do chwili obecnej. Po przeprowadzeniu diagnozy, terapeuta omawia wyniki i wydaje kartę podsumowania na kolejnym spotkaniu (bez udziału dziecka).

W przypadku dzieci najmłodszych, terapeuci mogą prosić rodziców o nagranie zachowań i reakcji dziecka w domu (w znanych Jemu warunkach i otoczeniu), tak by maksymalnie zobiektywizować wyniki testu.

Badanie testem KORP przeprowadzamy cyklicznie w określonych, zależnych od wieku dziecka, odstępach czasowych. Dzięki temu możemy na bieżąco obserwować poziom rozwoju poszczególnych umiejętności i reagować adekwatnie do wyników kolejnych testów.Opracowanie
Ewa Nikołajew-Wieczorowska
nauczyciel Montessori
pedagog terapeuta
certyfikowany terapeuta KORP

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl