EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

cennik

przy wielu pozycjach w tabeli znajdą Państwo dwie kwoty.
wyższa kwota - w kolumnie "a" - dotyczy osób, które korzystają tylko z jednego rodzaju zajęć i tylko 1x tygodniowo.

Niższa kwota - w kolumnie "b" - to opłata za większą częstotliwość lub ilość zajęć w tygodniu.
Niższą opłatę pobieramy także w przypadku rodzeństwa.

zajęcia grupowe
RODZAJ ZAJĘĆ OPIS ZAJĘĆ CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
A B
MONTESSORI grupy max 10 osobowe 90 min 47 42
60 min 42 36
45 min 36 31
grupy max 4 osobowe 45 min 66
30 min 46
zajęcia indywidualne
RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
A B
MONTESSORI
LOGO I NEUROLOGOPEDIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA (tylko 45 min)
REHABILITACJA (tylko 45 min)
45 min 84,50 79,50
30 min 59,50 55
LOGO I NEUROLOGOPEDIA
z nauczycielem wspomagającym
45 min 74,50 69,50
30 min 53,50 48,50
INTEGRACJA BILATERALNA
(1 x 6 tygodni + zestaw ćwiczeń)
130
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM pierwsza wizyta
60 min
120
45 minut 100
zajęcia indywidualne rzadziej niż 1x tyg.
RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
WSZYTSKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
(z wyj. psychologa)
45 minut 90
30 minut 60
diagnozy
Pierwsze zajęcia z neurologopedą, wiek 0-3 lata 60 minut 120
Pierwsze zajęcia z fizjoterapeutą / rehabilitantem 45 minut 100
Pierwsze zajęcia z logo / neurologopedą, (wiek 3<),
Konsultacja - zajęcia Montessori
45 minut 110
INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU k. JOHANSENA
Pełna diagnoza 2x45 minut 250
Kolejne spotkania 45 minut 120
Płyta standardowa/indywidualna 140 / 180
+ koszty przesyłki
INTEGRACJA SENSORYCZNA I BILATERALNA
Diagnoza z integracji sensorycznej
(dwa zajęcia z dzieckiem, sporządzenie diagnozy, trzecie spotkanie – omówienie i wydanie dokumentu)
289
Diagnoza z integracji bilateralnej
(dwa zajęcia z dzieckiem, sporządzenie diagnozy i przygotowanie zestawu ćwiczeń, trzecie spotkanie – pokaz ćwiczeń, omówienie i wydanie dokumentu)
289
Diagnoza łączona (integracja sensoryczna + bilateralna)
(trzy zajęcia z dzieckiem, sporządzenie diagnozy i przygotowanie zestawu ćwiczeń, czwarte spotkanie – pokaz ćwiczeń, omówienie i wydanie dokumentu)
400
Diagnoza z integracji bilateralnej (w przypadku dziecka uczęszczającego na terapię integracji sensorycznej)
(jedno zajęcie z dzieckiem, sporządzenie diagnozy i przygotowanie zestawu ćwiczeń, drugie spotkanie – pokaz ćwiczeń, omówienie i wydanie diagnozy)
151
Powtórna diagnoza (re-diagnoza) z integracji sensorycznej 
(jedno zajęcie z dzieckiem, sporządzenie diagnozy i wydanie dokumentu)
150
KORP - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego do 9-go roku życia
test standaryzowany
Diagnoza
(dwa zajęcia z dzieckiem, sporządzenie diagnozy, trzecie spotkanie – omówienie i wydanie dokumentu)
250
Diagnoza
(dla dzieci w terapii indywidualnej w Centrum)
100
Opinia
(7 dni roboczych)
30
TRJ - Ocena Poziomu Rozwoju Językowego do 9-go roku życia
test standaryzowany
TJR 205
JOGA - grupa max 6 osób
Joga 1x tyg./2x tyg. 30/25 zł
(za każde zajęcie)
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 12.00)

email: biuro@centrummontessori.pl